Mumford And Sons - Dust Bowl Dance


The young man stands on the edge of his porch
Genç adam verandasının kenarında dikiliyor
The days were short and the father was gone
Günler kısaydı ve baba gitmişti
There was no one in the town and no one in the field
Kasabada ve tarlada kimse yoktu
This dusty barren land had given all it could yield
Bu verimsiz tozlu topraklar tüm ürününü verdi

I've been kicked off my land at the age of sixteen
Kendi topraklarımdan onaltı yaşında kovuldum
And I have no idea where else my heart could have been
Ve kalbimin başka nerede olacağına dair hiçbir fikrim yoktu
I placed all my trust at the foot of this hill
Bu tepenin ayağına tüm güvenimi yerleştirdim
And now I am sure my heart can never be still
Ve şimdi kalbimin asla hala olmayacağından eminim

So collect your courage and collect your horse
O zaman cesaretini topla ve atını topla
And pray you never feel this same kind of remorse
Ve bir daha bu tarz bir vicdan azabı hissetmemek için dua et

Seal my heart and break my pride
Kalbimi mühürle ve gururumu kır
I've nowhere to stand and now nowhere to hide
Kalcak bir yerim yok ve şimdi de saklanacak bir yerim yok
Align my heart, my body, my mind
Kalbimi vücudumu zihnimi hizala
To face what I've done and do my time
Yaptığım ve yapıyor olduğum zamanın yüzüne

Well you are my accuser, now look in my face
Pekala sen benim suçlayıcımsın, şimdi yüzüme bak
Your oppression reeks of your greed and disgrace
Senin zulümünün ayıbının ve açgözlülüğünün kokuşması
So one man has and another has not
O zaman bir adam sahipti ve diğeri sahip değildi
How can you love what it is you have got
Nasıl sevebilirsin, sahip olduğun ne

When you took it all from the weak hands of the poor?
Fakirin zayıf ellerinden hepsini aldığın zaman
Liars and thieves you know not what is in store
Yalanlar ve hırsızlar, mağazada ne olduğunu bilmiyorsun
There will come a time I will look in your eye
Gözlerinin içine baktığım zaman gelecek
You will pray to the God that you've always denied
Her zaman yalanladığın tanrıya dua edeceksin

Then I'll go out back and I'll get my gun
Sonra ben geri döneceğim ve silahımı alacağım
I'll say, "You haven't met me, I am the only son"
Benimle tanışmadın ben tek çocuğum diyeceğim

[x2]
Seal my heart and break my pride
Kalbimi mühürle ve gururumu kır
I've nowhere to stand and now nowhere to hide
Kalcak bir yerim yok ve şimdi de saklanacak bir yerim yok
Align my heart, my body, my mind
Kalbimi vücudumu zihnimi hizala
To face what I've done and do my time
Yaptığım ve yapıyor olduğum zamanın yüzüne

Well, yes sir, yes sir, yes, it was me
Pekala evet efendim evet efendim evet o bendim
I know what I've done, 'cause I know what I've seen
Ne yaptığımı biliyorum çünkü ne gördüğümü biliyorum
I went out back and I got my gun
Yeniden dışarı gittim ve silahımı aldım
I said, "You haven't met me, I am the only son"
Benimle tanışmadın ben tek çocuğum dedim

Mumford And Sons - Dust Bowl Dance - Song Lyrics

0 Response to "Mumford And Sons - Dust Bowl Dance"

Post a Comment

Sosyal

sozbul.net Gizlilik Sözleşmesi